Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học chính quy 2018

0
91

Trong năm 2018, Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy. Thông tin chi tiết về phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh các ngành như sau:

dai hoc van hoa ha noi
Trường Đại học Văn hóa Hà Nội thông báo tuyển sinh đại học 2018

Thông tin tuyển sinh chung

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT và tham dự kỳ thi THPT Quốc gia để lấy kết quả đăng ký xét tuyển vào đại học.

2. Khu vực tuyển sinh

Đại học Văn Hóa Hà Nội tuyển sinh đại học chính quy trên toàn quốc.

3. Hình thức tuyển sinh

Trường Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh theo hình thức xét tuyển, kết hợp xét tuyển và thi tuyển (đối với các ngành thuộc nghệ thuật, năng khiếu).

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng

Thí sinh đăng ký xét tuyển vào trường cần đảm bảo đạt ngưỡng chất lượng đầu vào đại học (trước đây gọi là điểm sàn đại học).

Thông tin chỉ tiêu tuyển sinh theo ngành

TT Tên ngành Mã ngành Chỉ tiêu Tổ hợp
1 Ngôn ngữ Anh 7810201 70 D01, D78, D96
2 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 7810103 100 C00, D01, D78
3 Luật 7380101 70 C00, D01, D96
4 Báo chí 7320101 90 C00, D01, D78
5 Gia đình học 7229045 30 C00, D01, D78
6 Kinh doanh xuất bản phẩm 7320402 100 C00, D01, D96
7 Thông tin thư viện 7320201 50 C00, D01, D96
8 Quản lý thông tin 7320205 50 C00, D01, D96
9 Bảo tàng học 7320305 50 C00, D01, D78
10 Văn hóa học 7229040
Nghiên cứu văn hóa 7229040A 40 C00, D01, D78
Văn hóa truyền thông 7229040B 100 C00, D01, D78
11 Văn hóa các DTTSVN 7220112 50 C00, D01, D78
12 Quản lý văn hóa 7229042
Chính sách văn hóa và QLNT 7229042A 180 C00, D01, D78
Quản lý nhà nước về GĐ 7229042B 40 C00, D01, D78
Quản lý di sản văn hóa 7229042C 60 C00, D01, D78
Biểu diễn âm nhạc 7229042D 10 N00
Đạo diễn sự kiện 7229042E 15 N05
Biên đạo múa đại chúng 7229042G 10 N00
13 Du lịch 7810101
Văn hóa du lịch 7810101A 180 C00, D01, D78
Lữ hành – hướng dẫn DL 7810101B 100 C00, D01, D78
Hướng dẫn du lịch quốc tế 7810101C 90 D01, D78, D96
14 Sáng tác văn học 7220110 15 N00

Tổ hợp môn xét tuyển: 

Khối C00: Văn, Sử, Địa

Khối D01: Toán, Văn, Anh

Khối D78: Văn, Anh, KHXH

Khối D96: Toán, Anh, KHXH

Khối N00: Văn, NK âm nhạc 1, NK âm nhạc 2

N05: Văn, Xây dựng kịch bản sự kiện, NK

Thí sinh xem thêm thông tin tuyển sinh của các trường khác tại: Tuyển sinh đại học 2018

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here