Lịch sử ra đời ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày 26/3

0
466

Ngày 26/3 sắp tới, cũng là kỉ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Để hiểu rõ hơn về ngày  trên, hãy cùng chúng tôi ôn lại lịch sử ra đời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lịch sử ra đời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Lịch sử ra đời Đoàn TNCS Hồ Chí Minh từ ngày nào ?

Từ ngày 20 đến ngày 26/3 năm 1931, Trung ương Đảng đã ban hành một quyết định quan trọng. Quyết định liên quan tới chương trình làm việc để bàn về công tác  thanh niên. Là quyết định có ý nghĩa đặc biệt, một trong số đó là phải cử các uy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn

Xem thêm: tuyển sinh cao học

Tiếp trong các giai đoạn này. Miền Bắc, Trung, Nam ở nước ta sẽ xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn. Tổng cơ sở sẽ là 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở.

Lịch sử ra đời và ý nghĩa của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 – 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm.

Từ đó đến nay, ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.

Lịch sử tên gọi của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh là tổ chức chính trị – xã hội lớn nhất của thanh niên Việt Nam, do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện.

Lịch sử tên gọi của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta.

Xem thêm: tuyen sinh cao hoc

Từ ngày 26/3/1931 đến nay, qua mỗi chặng đường lịch sử của dân tộc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã có những hình thức đấu tranh và những nhiệm vụ đặt lên hàng đầu khác nhau. Với mỗi giai đoạn, tên gọi của Đoàn đã được thay đổi:

Xem thêm: tuyển sinh cao học 2018

Từ 1931 – 1936: Đoàn TNCS Việt Nam, Đoàn TNCS Đông Dương

Từ 1937 – 1939: Đoàn Thanh niên Dân chủ Đông Dương

Từ 11/1939 – 1941: Đoàn Thanh niên phản đế Đông Dương

Từ 5/1941 – 1956: Đoàn Thanh niên cứu quốc Việt Nam

Từ 25/10/1956 – 1970: Đoàn Thanh niên Lao động Việt Nam

Từ 2/1970 – 11/1976: Đoàn Thanh niên lao động Hồ Chí Minh

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here