Tìm hiểu về môn học quản trị doanh nghiệp hiện nay

0
152

Hiện nay, khóa học đào tạo các môn học ở trường Cao Đằng, Đại học,… đang có nhiều đổi mới. Bạn đang tìm hiểu về môn học quản trị doanh nghiệp. Sẽ thâu tóm được nội dung môn học quản trị doanh nghiệp khi bạn tìm hiểu bài viết dưới đây.

Giới thiệu môn học quản trị doanh nghiệp

Quản trị doanh nghiệp là một quá trình tác động liên tục, có tổ chức, có hướng đích của chủ doanh nghiệp lên tập thể những người lao động trong doanh nghiệp nhằm khai thác một cách tốt nhất những tiềm năng và cơ hội để tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt được mục tiêu đề ra theo đúng luật định và thông lệ xã hội.

mon hoc quan tri doanh nghiep
Đặc điểm của môn học quản trị doanh nghiệp

Mục tiêu môn học quản trị doanh nghiệp

  • Về mặt kiến thức

– Trình bày được những kiến thức cơ bản của kinh doanh và quản trị doanh nghiệp

– Vận dụng nghiên cứu cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị trong doanh nghiệp để thực hiện công tác kế toán được chính xác

– Vận dụng các phương pháp lập kế hoạch vào công tác tài chính kế toán có hiệu quả nhất

– Vận dụng vào thực tiễn cách thức quản trị một số nội dung trong doanh nghiệp

  • Về mặt kỹ năng

– Lựa chọn được các cung cách tổ chức, điều hành và tham mưu cho lãnh đạo doanh nghiệp về phương pháp, hình thức, biện pháp quản trị doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp

– Tổ chức được công tác tài chính, kế toán phù hợp với từng doanh nghiệp

– Sử dụng kiến thức đã được nghiên cứu làm cơ sở cho việc nhận thức và ứng dụng vào hoạt động thực tiễn khi là nhân viên quản lý kinh tế tài chính của doanh nghiệp.

giao trinh mon hoc quan tri doanh nghiep
Giáo trình môn học quản trị doanh nghiệp

Kiến thức của môn học quản trị doanh nghiệp

– Có kiến thức chuyên sâu về quản lí lĩnh vực kinh doanh Việt Nam, trang bị kỹ năng cho sinh viên về quản trị chiến lược và quản trị điều hành các loại hình doanh nghiệp đang hoạt động hiện nay.

–  Bạn được tiếp cận được phương pháp xây dựng chiến lược phát triển công ty và chiến lược kinh doanh có tính cạnh tranh cao trên các lĩnh vực kinh tế.

– Sẽ được cung cấp hệ thống kiến thức về khởi nghiệp, quản trị tổ chức, quản trị doanh nghiệp, lập phương án kinh doanh, quản trị tài chính, quản trị nhân sự, quản trị marketing, quản trị bán hàng,….

hoc quan tri doanh nghiep
Môn học quản trị doanh nghiệp

Với bài viết trên, bạn sẽ nắm rõ được nguồn kiến thức mà mình cần biết của môn học quản trị doanh nghiệp. Môn học quản trị doanh nghiệp sẽ là một môn học rất lí thú và hay nếu như bạn thật sự thích ngành quản trị doanh nghiệp. Hãy thực hiện ước mơ từ bộ môn này nhé!

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here